Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Cen Bắc Ninh chính thức được thành lập ngày 30/09/2020 là công ty thành viên của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) địa chỉ tại tầng 9, Tòa nhà VNPT, phường Ninh Xá, Tp. Bắc Ninh. Cen Bắc Ninh mang tới dịch vụ môi giới bất động sản chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu.

(Ngày 11/11/2020) Đại diện Cen Land, Cen Homes và Cen Bắc Ninh cắt băng khai trương
(Ngày 11/11/2020) Đại diện Cen Land, Cen Homes và Cen Bắc Ninh cắt băng khai trương
Menu