Tư vấn

Sổ đỏ

Mua đất không sổ đỏ có hợp lệ? Thủ tục thế nào?

Một trong những điều kiện để sang tên khi chuyển nhượng, tặng cho là đất phải có Sổ đỏ nhưng thực tế mua đất không Sổ đỏ xảy ra phổ biến. Nếu người dân đã mua thì có cách nào để sang tên không hay phải trả lại…
Menu